Kapitola II. - Oblast zprostředkování 

Vyhledávání zaměstnání

NSK je možné využít i v personální práci jednotlivých zaměstnavatelů při hledání nových zaměstnanců, v adaptačním procesu nových zaměstnanců, při hodnocení zaměstnanců.

Příklad možného popisu volného pracovního místa

Mohu se s označením profesní kvalifikace setkat i při samotném zprostředkování zaměstnání. A jak?

Zaměstnavatelé, kteří nahlašují volné pracovní místo, mohou uvést jako alternativu k dosaženému stupni vzdělání i označení profesní kvalifikace.

Co to znamená pro uchazeče?

Pokud uchazeč splňuje profesní kvalifikaci uvedenou v zadaném inzerátu, může se ucházet o pracovní pozici nabízenou zaměstnavatelem.

Pokud uchazeč kvalifikaci nesplňuje, může mu být nabídnuta možnost porovnat svédovednosti, které získal v rámci dosavadního profesního života, s kompetencemi uvedenými v kvalifikačním standardu dané profesní kvalifikace. Uchazeči lze dále doporučit kontaktovat poradce pro rekvalifikace.