Kapitola II. - Oblast zprostředkování 

Úvod, cíl, základní znalosti

Zřejmě vás napadne, jak může souviset NSK se zprostředkováním zaměstnání.

NSK se prolíná všemi oblastmi práce a činnostmi Úřadu práce ČR. V této kapitole se seznámíte s možným využitím pro oblast zprostředkování.

Základní znalosti

Co je NSK
  • Systém, který popisuje, třídí a zařazuje kvalifikace a umožňuje jejich uznávání podle zákonem daných pravidel a postupů
  • Vytváří systémový rámec provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání
  • Umožňuje porovnání se zahraničními kvalifikacemi v evropských státech (EQF)
Co je cílem NSK
  • Možnost nabídnout občanům individuální cesty k plnohodnotné profesní kvalifikaci, které mohou pružně reagovat na situaci na trhu práce a její změny
  • Usnadnit osobám, vzdělávacím institucím a zaměstnavatelům možnost srovnání dílčích výsledků učení i ucelených kvalifikací
  • Možnost národní i mezinárodní mobility uznáváním výsledků učení v rámci různých institucí i států

Cíl kapitoly

V této kapitole se naučíte poskytovat základní informace o NSK klientům ÚP ČR pro osobní využití (rekvalifikace, hledání volného pracovního místa).