Krok I - V čem může být NSK pro firmu výhodná?

Úvod, cíl, základní znalosti

Národní soustava kvalifikací může být přínosná firmám bez ohledu na velikost, zaměření či formu podnikání. Při jejím využívání tedy rozhoduje především chuť vylepšit oblast lidských zdrojů, na místě prvním, a možnosti využití NSK v konkrétní firmě, na místě druhém.

Firma používající NSK má nárok na získání čestného certifikátu NSK. Pokud se navíc plánujete ucházet o další certifikace - např. ISO 9001 Systém managementu kvality, zavedení NSK  je k tomu skvělou přípravou.

Vzhůru do studia tohoto kroku, ať jste o krok blíž certifikaci!

Cíl

Tento krok vám ukáže oblasti HR managementu, které lze díky NSK zlepšit, zefektivnit či lépe propracovat. Netvrdíme, že využijete vše, co vám v tomto kroku nabídneme. Protože je každá firma originál, rozhodnete sami, kde a jaké prvky budou přínosné ve vašich podmínkách.

Základní znalosti

  • profesní kvalifikace jsou navrhovány odborníky z praxe
  • profesní kvalifikace vznikají za spolupráce zaměstnavatelů
  • profesní kvalifikace jsou aktualizovány dle potřeb trhu práce
  • profesní kvalifikace jsou ověřovány a uznávány v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  • profesní kvalifikace jsou mezinárodně uznatelné díky jednotnému evropskému kvalifikačnímu rámci (EQF)
  • dle OECD má nebo vytváří 152 zemí podobné kvalifikační soustavy
  • NSK popisuje i profesní kvalifikace, které nemají prvotní vzdělávání (např. učební obory) - příkladem je např. strážný, úklidový pracovník
  • NSK uděluje osvědčení za dovednosti, jedno jak získané
  • katalog profesních kvalifikací je veřejný, aktuální, bezplatný a dostupný online na www.narodnikvalifikace.cz