Krok II - Využití NSK u popisu pozice a náplně práce

Kritéria kvality, výstupy

Na co si dát pozor

Názvy pozic ve firmách se často od systému NSK, potažmo NSP, liší. Proto vyhledávejte nejen dle názvu, ale také dle zařazení do oboru – např. co ve firmě vykonává mzdová účetní, to lze nalézt v NSK pod názvem „Ekonom práce“.

 
Nezapomínejte, že nemusíte nalézt pro všechny firemní pozice odpovídající profesní kvalifikaci či povolání v katalogu NSK či NSP. Pak vytváříte pracovní náplně a popisy pozic dle vlastní úvahy. Nebo naopak může více profesních kvalifikací/povolání odpovídat vaší jedné pracovní pozici. Pak může pracovní náplň a popis pozice obsahovat prvky všech těchto kvalifikací/povolání.

Náplň práce by měla být podepsána samotným zaměstnancem a zodpovědnou osobou za zaměstnavatele a obě strany by také měly obdržet jedno paré (tak to např. vyžaduje audit pro certifikaci ISO 9001 Systém managementu kvality). Při vytvoření nové náplně práce či změně té původní je tedy třeba úpravy konzultovat s daným zaměstnancem, aby změnu akceptoval.

Výstupy

  • Náplň práce dle NSK - přesný a vyčerpávající výčet úkolů a odpovědností, které pracovníkovi jasně vymezí, co je v jeho kompetenci
  • Popis pozice dle NSK - jasný a vyčerpávající seznam požadavků tak, aby pracovník obsazující toto místo uměl splnit potřebné pracovní úkoly