Krok II - Využití NSK u popisu pozice a náplně práce

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Musí být popis pozice a náplň práce rozdělena do dvou dokumentů?
  Nemusí, oboje lze sloučit do jednoho dokumentu.
  Odpověděli byste správně?   
 • Uvádíte náplň práce jako samostatný dokument, ale co když jí máme jako součást pracovní smlouvy?
  Alespoň základní pracovní náplň je dokonce povinnou součástí pracovní smlouvy (např. zámečnické práce). Dokument s detailní náplní práce nevylučuje platnost pracovní smlouvy, pouze ji doplňuje. Pokud máte v pracovní smlouvě náplň práce detailně rozepsanou, je třeba v případě úprav vytvořit dodatek k pracovní smlouvě.
  Odpověděli byste správně?   
 • Proč by měla být náplň práce podepsaná zaměstnancem?
  Podpisem zaměstnanec dokládá, že byl se svojí pracovní náplní, kompetencemi a odpovědnostmi řádně seznámen. Podpis je významný nejen při auditech (např. při certifikaci ISO), ale také v případě problémů či sporů, např. když zaměstnanec neplní své pracovní povinnosti.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Která část obsahu profesní kvalifikace pomáhá při tvorbě/úpravě popisů pozic a náplní práce?
  Vyberte správnou odpověď.
  t=OPí2sfZ
  kT@Aw@lYM
  ŠpatněTento bod je špatně
  djC=61$mř
  ŠpatněTento bod je špatně
  DD|9IivB0
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Když jedné pracovní pozici odpovídají dvě profesní kvalifikace, pak...
  Vyberte správnou odpověď
  F=FoíhSsq
  ř6|fo=ě1u
  ŠpatněTento bod je špatně
  1n(GjSsiu
  ŠpatněTento bod je špatně
  wms)p+0sA
  ŠpatněTento bod je špatně
  m$TR2eMo5
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Proč je třeba mít jasně definované kompetence zaměstnanců?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  wlZč|k40ý
  Iap~lM.r&
  ŠpatněTento bod je špatně
  gs65;71~E
  ŠpatněTento bod je špatně
  7šky8qd:I
  ŠpatněTento bod je špatně
  pV$H:va*E
  ŠpatněTento bod je špatně