Krok IV - Využití NSK u adaptace nových zaměstnanců

Kritéria kvality, výstupy

Kritéria kvality

Nepředpokládáme, že ke konci zkušební doby vystavíte zaměstnance úkolům v rozsahu zkoušky z profesní kvalifikace a na základě výsledků si jej ponecháte či propustíte. Na druhou stranu nelze o případné další spolupráci se zaměstnancem rozhodnout jen na základě sympatií či antipatií. Velice často se samo ukáže, jestli nový zaměstnanec svou roli zvládá či nikoliv.

V některých případech je ale složité určit jeho dostatečnou odbornou způsobilost a výkon na základě celkových výsledků (může jít o výstup celého týmu a je těžké určit, zda se zaměstnanec na výsledku podílel požadovaným způsobem). Může se také stát, že se během zkušební doby nesetká se všemi úkoly, které po něm budou v budoucnu vyžadovány. Hodnoticí standard zde pak splňuje úlohu řádné podpory při ověřování kompetencí.

Výstup

  • Efektivní adaptační program pro nové zaměstnance