Krok IV - Využití NSK u adaptace nových zaměstnanců

Jak vytvořit efektivní adaptační program?

Postup

Firma  vyhledá PK odpovídající dané firemní pozici v katalogu kvalifikací NSK.
V záložce „Hodnoticí standard“ nalezne výčet kritérií odborné způsobilosti a způsobu jejich hodnocení. V nich se firma inspiruje k vytvoření individuální části adaptačního programu - tedy stanovení požadovaných dovedností a definování metody, jak tyto dovednosti ověří.

Nový zaměstnanec má tedy dané požadavky dle profilu své pozice a díky tomu může začít správně plnit svou úlohu.

Příklad

Výňatky z adaptačního programu:

Ke stažení

Směrnice o adaptaci zaměstnanců

Zaškolení zaměstnance - příklad