Krok IV - Využití NSK u adaptace nových zaměstnanců

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Jak dlouho adaptace trvá? Za jak dlouho můžeme ověřit, jestli na danou pozici zaměstnanec stačí?
  Dobu adaptace nelze jednoznačně určit. Je třeba ji stanovit na základě vlastního uvážení, popř. předchozích zkušeností. Záleží velice na typu pozice, složitosti potřebných přístrojů a zařízení, komplikovanosti pracovních úkolů, celkových podmínkách apod.
  Odpověděli byste správně?   
 • U nás rozhoduje o další spolupráci s dělníky mistr. Ten jasně pozná, jestli zaměstnanec stíhá pracovní tempo. Není hodnocení na závěr adaptačního programu zbytečné papírování?
  Hodnocení na konci adaptace nemusí probíhat formou přezkušování. Některá kritéria z hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace lze ověřit během plnění běžného pracovního úkolu (např. zda-li zámečník přesně vrtá a obrábí a zvládá tento úkon na frézkách, hoblovkách apod.).
  V případě, že mistr rozhodne o ukončení spolupráce se zaměstnancem, bude mít díky závěrečnému hodnocení jasné argumenty, proč se tak stalo.
  Odpověděli byste správně?   
 • Pokud jsem dovednosti nového zaměstnance ověřil již při přijímání, pak je pro mne stanovování cílů a jejich následné hodnocení bezpředmětné, nemyslíte?
  Stanovení cílů funguje také jako jakýsi záchytný bod pro nastupujícího zaměstnance. Díky nim ví, na co kladete důraz, co je pro Vás důležité a v jakých oblastech se má případně ještě více zdokonalit.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Jakou roli hraje NSK v adaptačním programu?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  šdZX=q@lč
  +FJí)I!$:
  ŠpatněTento bod je špatně
  Bo_jYn7g1
  ŠpatněTento bod je špatně
  JěhuevrS.
  ŠpatněTento bod je špatně
  ifééH70ié
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jaká část obsahu profesní kvalifikace pomáhá při tvorbě/úpravě adaptačního programu?
  Vyberte správnou odpověď
  ípvO$+fh0
  %(bVu~eřd
  ŠpatněTento bod je špatně
  J?zácQJfF
  ŠpatněTento bod je špatně
  D4yhe+í0Z
  ŠpatněTento bod je špatně
  d=_Q5t$yV
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Co firmě přináší kvalitní a správně používaný adaptační program?
  Vyberte správnou odpověď
  5lýo@Z9ěý
  s!_?uLčdG
  ŠpatněTento bod je špatně
  LJxHGZ5P=
  ŠpatněTento bod je špatně
  c~íjZsf%!
  ŠpatněTento bod je špatně
  ;ej=H#fQý
  ŠpatněTento bod je špatně