Krok IV - Využití NSK u adaptace nových zaměstnanců

Úvod, cíl, základní znalosti

Adaptační program navazuje na přijetí nového zaměstnance do pracovního poměru a celý tento proces zakončuje. Napomáhá tak k úspěšnému zakončení náročného náborového procesu.

Vhodně zvoleným adaptačním programem se zefektivňuje a zkracuje proces zapracování a začlenění nového zaměstnance do struktury firmy, kolektivu a pracovních úkolů. Systém NSK zde slouží jako jakési „vodítko“ pro stanovování cílů a pro hodnocení odborné způsobilosti, resp. vhodnosti zaměstnance pro danou pozici na konci adaptace.

 

Základní znalosti

  • Hodnoticí standard - určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda má uchazeč o kvalifikaci požadovanou odbornou způsobilost
  • Adaptační program – soubor postupů, který urychluje začlenění nového zaměstnance do struktury firmy, patří sem např. zaškolení, seznámení s firmou a firemní kulturou, představení kolegů, prostředí, pracovního zázemí apod.

Cíl

Cílem tohoto kroku je představit vám způsob, jak ve své firmě vytvořit či vylepšit adaptační program pro nové zaměstnance a tím šetřit čas, peníze a energii. Čím dříve se nový zaměstnanec zapracuje, tím dříve vzroste jeho přidaná hodnota na maximum.