Kapitola II. - NSK ve vztahu k řemeslným živnostem

Kritéria kvality, shrnutí, výzva

Kritéria kvality (na co si dát pozor)

Najít správnou ÚPK pro příslušnou řemeslnou živnost.

Rozlišovat různé varianty sestav PK pro ÚPK podle toho, jak jsou PK graficky spojeny svislými "řetízky".

Shrnutí

Pro vyhledávání PK potřebných pro určitou řemeslnou živnost je vhodné se řídit následujícími pokyny:

  • V příslušné profesní skupině ("obor kvalifikace") v sekci Úplné profesní kvalifikace najít ÚPK odpovídající dané řemeslné živnosti. ÚPK lze najít i pomocí fulltextového vyhledávače ("rozšířené vyhledávání").
  • U nalezené ÚPK si prohlédnout uvedené PK a podle způsobu jejich grafického spojení posoudit, které PK nebo které varianty sestav PK musí žadatel mít a tedy která osvědčení musí předložit.
  • Sestavy PK pro ÚPK lze najít i v sekci Další informace u jednotlivých PK, kde je uvedeno, se kterými dalšími PK skládá prohlížená PK příslušnou ÚPK.
  • V případech, kdy k řemeslné živnosti vede více ÚPK, stačí splnit požadavky pro jednu z nich.