Kapitola II. - NSK ve vztahu k řemeslným živnostem

Živnostenský zákon a NSK

Živnostenský zákon stanovuje, že 

"Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o ....f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.“

Novela živnostenského zákona nahradí vazbu na povolání vazbou na úplnou profesní kvalifikaci (ÚPK). Věcně v tom není rozdíl, protože ÚPK je způsobilostí vykonávat určité povolání, takže jsou ve vztahu 1:1. Protože však v NSK jsou sestavy PK vztažené k ÚPK, je i z hlediska řemeslných živností vhodnější pracovat s vazbou na ÚPK.

Pro určování PK potřebných pro jednotlivé řemeslné živnosti je proto nutné se naučit vyhledávat na webu NSK sestavy PK pro ÚPK.

Pro získání oprávnění k řemeslným živnostem stačí pouze tato sestava PK, aniž by bylo nutné získat výuční list. (Viz obrázek)

Vhodná sestava PK však neexistuje pro každou řemeslnou živnost. Živnostenské oprávnění prostřednictvím sestav PK lze získat jen pro ty řemeslné živnosti, pro které jsou na webu NSK definovány ÚPK a jejich sestavy PK.