Kapitola II. - NSK ve vztahu k řemeslným živnostem

Úvod, cíl, základní znalosti

 

 
Guide
Poznali jste základní principy a prvky NSK, její web a práci s ním. Nyní pokročíme k praktickému využití NSK ve vaší práci. V této kapitole se naučíte stanovovat sestavy profesních kvalifikací, které jsou nutné pro oprávnění k řemeslným živnostem. Co to znamená pro ŽÚ?

 

Základní znalosti

  • Jaký je princip skládání úplných profesních kvalifikací.
  • Jak se na webu NSK poznají sestavy profesních kvalifikací (PK) pro úplné profesní kvalifikace (ÚPK).
  • Jak se z webu NSK určí sestava PK pro příslušnou řemeslnou živnost.

Cíl

Naučit se stanovovat sestavy profesních kvalifikací, které jsou nutné pro oprávnění k řemeslným živnostem.