Kapitola II. - NSK ve vztahu k řemeslným živnostem

Úplné profesní kvalifikace a jejich varianty

Na webu NSK je v každé profesní skupině (nazvané "obor kvalifikace") sekce Úplné profesní kvalifikace (kliknout vpravo nahoře). V této sekci jsou pod sebou všechny ÚPK příslušné profesní skupiny se svými sestavami profesních kvalifikací. S nimi nyní budeme pracovat.

Ve vzorcích používáme zkratku PK, což znamená profesní kvalifikace.

Varianta A: ÚPK = PK1 + PK2 + ... + PKn

Pro řemeslnou živnost jsou třeba všechny PK uvedené u příslušné ÚPK. Žadatel musí předložit osvědčení o všech těchto PK.

Na webu NSK jsou pro příslušnou ÚPK její PK spojeny svislou čarou (řetízek). (Viz obrázek)

Varianta B: ÚPK = PK1 nebo PK2 nebo ... nebo PKn

Pro řemeslnou živnost stačí jedna PK ze seznamu PK uvedených u příslušné ÚPK. Žadateli stačí předložit osvědčení o jedné (kterékoliv) z těchto PK.  

Na webu NSK nejsou PK uvedené pro příslušnou ÚPK nijak spojeny. (Viz obrázek)

Varianta C: kombinace 1. a 2. varianty

K řemeslné živnosti vedou dvě nebo více "skládaček". Žadateli stačí splnit jednu z nich.

Na webu NSK jsou pro příslušnou ÚPK dvě nebo více sestav PK, kdy tyto PK jsou vždy spojené svislou čarou ("řetízkem"), případně některou ze sestav tvoří jen jedna PK. (Viz obrázek)

 

 

Někdy má řemeslná živnost vazbu na dvě nebo více ÚPK. Pak stačí žadateli předložit osvědčení o PK potřebných pro jednu z těchto ÚPK. (Viz obrázek)

 

Nedaří-li se vám najít odpovídající ÚPK pro danou řemeslnou živnost v profesních skupinách ("obor kvalifikace"), zkuste použít po kliknutí na "rozšířené vyhledávání" fultextový vyhledávač, kde napíšete text odpovídající příslušnému řemeslu, případně přímo jeho název (např. zedník, instalatér apod.).

Informaci o sestavách PK pro ÚPK lze najít nejen v sekci Úplné profesní kvalifikace, ale i u příslušných profesních kvalifikací v sekci Další informace. Tam se lze dozvědět, se kterými dalšími PK skládá prohlížená PK příslušnou ÚPK. (Viz obrázek)

Platí to samozřejmě jen u těch PK, které jsou součástí sestav pro ÚPK. Řada PK totiž v žádné takové sestavě není; jsou to "sólistky".

Na druhé straně existuje mnoho ÚPK, které vedou k jiným, neřemeslným povoláním a jsou tedy z hlediska řemeslných živností irelevantní.