Krok V - Samotná realizace zkoušky profesní kvalifikace

Stanovení způsobu ověření - film

 

 
Guide
Nyní pro vás máme další video, ve kterém uvidíte některé aspekty, které hrají při realizaci zkoušky profesní kvalifikace důležitou roli. Všímejte si významu hodnoticího standardu, kritérií hodnocení a hlavně způsobů ověření. Poznámka: toto video je prioritně určeno tvůrcům profesních kvalifikací, ale je inspirativním materiálem pro autorizované osoby.

 

 
Guide
Ve filmu jste viděli, čím vším se musí autorizovaná osoba zabývat, aby zkouška byla realizovaná dle příslušného hodnoticího standardu profesní kvalifikace a jak důležitou úlohu hraje přístup autorizované osoby a co vše je třeba dodržet, a to nejen při zkoušce samé. Hlavní úlohou autorizované osoby je ověřit způsobem specifikovaným v hodnoticím standardu, zda je uchazeč schopen prokázat všechny odborné způsobilosti, které jsou aktuálně potřeba pro uplatnění na trhu práce.