Krok V - Samotná realizace zkoušky profesní kvalifikace

Úvod, cíl, základní znalosti

V předchozí kapitole jsme se zabývali tím, co všechno musí udělat autorizovaná osoba před zkouškou profesní kvalifikace. Nyní se dostáváme do stavu, kdy je vše připraveno a je čas realizovat zkoušku profesní kvalifikace.

Základní znalosti

V § 17 a § 18 zákona č. 179/2006 Sb. je uvedeno, že:

  • Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, se provede zkouškou podle hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace.
  • Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnoticího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotiícím standardem.

Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní všechny požadavky stanovené hodnotiícím standardem.

Cíl

Cílem této kapitoly je získat potřebné znalosti pravidel, které je nutné dodržovat při realizaci zkoušky profesní kvalifikace.