Krok II. Stanovení potřebných kompetencí držitele kvalifikace

Centrální databáze kompetencí

Jednou z velkých předností soustav NSP/NSK je společná hierarchicky strukturovaná a klasifikovaná centrální databáze kompetencí (CDK). Zlepšuje to nejen přehlednost a aktualizovatelnost kompetencí i celé soustavy, ale umožňuje to také uznávat při zkouškách ekvivalentní kompetence napříč kvalifikacemi.

Centrální databáze kompetencí je také zdrojem umožňujícím přebírání již existujících kompetencí. Při tomto přebírání samozřejmě platí, že nelze přebírat kompetence věcně různé. Často se ale stává, že důvodem pro nepřevzetí a přeformulování kompetence jsou jen stylistické úpravy nebo dílčí upřesnění. To je nežádoucí.

 

Při přebírání kompetencí by měla platit následující pravidla

a) Profesní kvalifikace má předobraz v jednotce práce NSP

Odborné dovednosti z jednotky práce je žádoucí přebírat do kvalifikačního standardu. Pokud se některá nepřebere nebo přeformuluje, musí se to zdůvodnit.

Důvodem pro nepřevzetí nebo přeformulování odborné dovednosti z jednotky práce do kvalifikačního standardu PK může být:

  • Odborníci v pracovní skupině potvrdí, že věcný obsah kompetence, případně celé jednotky práce neodpovídá požadavkům firemní praxe.
  • Při tvorbě hodnoticího standardu se zjistí, že kompetence je nepřezkušitelná, případně že celá kvalifikace je nepřezkušitelná (v tom případě může dojít k překoncipování celé profesní kvalifikace).

Důvodem pro přeformulování kompetence naopak není:

  • Snaha o upřesnění kompetence (to by měla řešit kritéria hodnocení)
  • Stylistické nebo mluvnické nedostatky (nejde-li o pravopisnou chybu)

 

b) Profesní kvalifikace nemá předobraz v jednotce práce NSP, ale kompetence už je u jiné PK

Pro převzetí kompetence z jiné PK pak platí následující pravidlo ekvivalence kompetencí:

Dvě kompetence pro dvě různé profesní kvalifikace se považují za ekvivalentní tehdy, když odborníci přes příslušné kvalifikace odpoví „Ano“ na následující otázku:

„Prokáže-li uchazeč kompetenci aplikovanou za použití určitých znalostí, metod, nástrojů, technologií a materiálů v jedné profesní kvalifikaci, je vysoce pravděpodobné, že by tuto kompetenci prokázal i za použití znalostí, metod, nástrojů, technologií a materiálů odpovídajících druhé profesní kvalifikaci? Lze přitom připustit zaškolení na pracovišti, nikoliv ale speciální kurz nebo trénink."

Otázku lze položit i zjednodušeně takto:

"Zvládá-li někdo v rámci jedné kvalifikace určitou činnost, pro kterou je potřebná určitá kompetence, je vysoce pravděpodobné, že bude s touto kompetencí zvládat i činnost v rámci druhé kvalifikace (po zaškolení, aniž by musel absolvovat speciální kurz nebo trénink)?"