Krok II. Stanovení potřebných kompetencí držitele profesní kvalifikace

Úvod, cíl, základní pojmy

V předchozím kroku jste si vybrali profesní kvalifikaci k dalšímu zpracování.

Zjistili jste, zda je v praxi potřebná a zda splňuje tři základní podmínky k tomu, aby mělo smysl k ní zpracovávat kvalifikační standard. Poté dostala profesní kvalifikace svůj jedinečný název.

V tomto kroku budete naplňovat profesní kvalifikaci obsahem, to znamená stanovovat, který soubor odborných kompetencí tvoří její kvalifikační standard.

 
Cílem tohoto kroku je vědět, jak stanovit, co má držitel kvalifikace umět. Je třeba využít znalostí o kompetencích, tj. znát jejich rozdělení a druhy úrovní, rozlišovat činnostní a oborovou složku kompetence, umět zapracovat odborné kompetence a jejich složky do kvalifikačního standardu.

 

 
Guide
Podívejme se na základní pojmy, které se k tomuto kroku vážou:

Kvalifikační standard profesní kvalifikace

Kvalifikační standard profesní kvalifikace je souborem požadavků pro řádný výkon pracovních činností příslušné jednotky práce. Jde vlastně o výčet požadovaných odborných kompetencí.

Odborné kompetence v kvalifikačním standardu

V rámci Národní soustavy povolání, z níž NSK vychází, se rozlišují:

  • Měkké kompetence (např. efektivní komunikace, aktivní přístup, samostatnost)
  • Obecné dovednosti (např. počítačové dovednosti, angličtina, ekonomické povědomí)
  • Odborné dovednosti a znalosti (např. navrhování zahradního nábytku). Z nich vycházejí odborné kompetence, které tvoří kvalifikační standard profesní kvalifikace.

Poté musí složit závěrečnou zkoušku ve škole a získat výuční list. Ušetří tak tři roky chození do školy.

 

Doporučujeme prostudovat