Krok II. Stanovení potřebných kompetencí držitele kvalifikace

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Může přebírat tvůrce kvalifikace části textu kompetence z jiných profesních kvalifikací?
  Ano, naopak je to u příbuzných kvalifikací žádoucí, protože uchazeči o zkoušku mohou být vzájemně uznávány.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jak pracujeme při tvorbě kvalifikačního standardu s obecnými kompetencemi?
  Do kvalifikačního standardu je nepřebíráme. přebíráme jen odborné dovednosti. Obecné dovednosti, měkké kompetence a další složky kompetencí se využijí až při tvorbě hodnotícího standardu.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Jaký je rozdíl mezi odbornými dovednostmi v NSP a odbornými kompetencemi v NSK?
  )ARER~WTW
  Vě|zQHřqq
  ŠpatněTento bod je špatně
  BUgZš7!#č
  ŠpatněTento bod je špatně
  dpgiQdUbí
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Které složky obsahuje odborná kompetence?
  g_Al$l-vě
  7(1$~^1Mn
  ŠpatněTento bod je špatně
  íyl(%B3wg
  ŠpatněTento bod je špatně
  LěH1kLMEY
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Které z příkladů by neměly být kompetencemi v KS?
  Vyberte správnou odpověď
  ZAD~vežžj
  5V?*ép_m(
  ŠpatněTento bod je špatně
  C%sís=%zc
  ŠpatněTento bod je špatně
  ~nx6?bJív
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Které z příkladů by neměly být kompetencemi v KS?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  SáMGeJYě%
  sG835qUUT
  Špatně nemá činnostní složku, je to jen téma, nikoliv kompetence
  +%G0ztz$ř
  ŠpatněPříklad a) nemá činnostní složku, je to jen téma, nikoliv kompetence
  Příklad c) je příliš obecný, nelze z něj poznat, o jakou jde kompetenci
  Příklad d) je zbytečně specifický
  Y+*$e*^(?
  Špatněje příliš obecný, nelze z něj poznat, o jakou jde kompetenci
  oQ8O%=lné
  Špatně je zbytečně specifický
 • 5. Přečtěte si následující definici kvalifikačního standardu a rozhodněte, zda je pravdivá či nikoli
  Kvalifikační standard profesní kvalifikace je souborem požadavků pro řádný výkon pracovních činností příslušné profesní kvalifikace. Tyto požadavky jsou definovány výčtem požadovaných odborných kompetencí.
  k)QCpQzM9
  p%NmD2)y7
  ŠpatněTento bod je špatně
  tš(xH+xRř
  ŠpatněTento bod je špatně