Krok II. Stanovení potřebných kompetencí držitele profesní kvalifikace

Odborné kompetence a standard

 
Guide
Nyní je připraven metodický film, ve kterém uvidíte, jak se postupuje při tvorbě kvalifikačního standardu, to znamená jaké odborné kompetence standard tvoří.
K porozumění tomuto filmu je nutné znát vymezení odborné kompetence v rámci NSK. Pokud to není vaší silnou stránkou, doporučujeme nejprve shlédnout film o odborných kompetencích.

 
Guide
Aby tvůrce kvalifikace kvalitně stanovil potřebné kompetence, potřebuje mít přístup

 

 
Kvalifikační standard profesní kvalifikace je souborem požadavků na řádný výkon pracovních činností příslušné jednotky práce.
Jde vlastně o výčet požadovaných odborných kompetencí.