Krok II. Stanovení potřebných kompetencí držitele kvalifikace

Kritéria kvality, výstupy

V NSK jsou požadavky kvalifikačního standardu formulovány prostřednictvím kompetencí, které by měl mít držitel příslušné kvalifikace.

Tyto kompetence jsou definovány Kompetenčním modelem služeb zaměstnanosti a jsou součástí postupně vyvíjené a naplňované centrální databáze kompetencí společné pro NSK a NSP.

 

Kompetenční model stanovuje mj. základní vlastnosti každé kompetence:

 • musí být sledovatelné
 • musí být měřitelné/hodnotitelné
 • musí být trénovatelné/přístupné změně a rozvoji

 

Odborná kompetence v kvalifikačním standardu PK by vždy měla obsahovat

 • svou činnostní složku
 • a svou předmětnou složku.

Předmětná složka by ale neměla být formulovaná detailněji, než je pro příslušnou PK nezbytně nutné. Pro podrobnější formulování slouží kritéria hodnocení.

 

Výstupy

a) Ukázka výstupu z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Vstupní hodnocení kompetencí a účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace učiva s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

 

b) Ukázka výstupu z profesní kvalifikace Sklář pro duté sklo
 • Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
 • Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě dutého skla
 • Posuzování kvality surovin a vytvářeného výrobku při výrobě dutého skla
 • Foukání výrobků ze skloviny z volné ruky
 • Foukání výrobků ze skloviny do forem
 • Roztáčení, lepení výrobků a protahování tvaru ze skloviny
 • Ošetřování, údržba a obsluha zařízení a pomůcek pro výrobu dutého skla