Krok I – Vymezení profesní kvalifikace

Kritéria kvality, výstupy

Kritéria kvality

  • Kvalifikace musí být uplatnitelná, člověk, který ji získá, musí být zaměstnatelný.
  • Kvalifikace musí odpovídat obvyklé dělbě práce ve firmách. Někdy je jiná dělba práce v malých a jiná ve velkých firmách, pak mohou být vedle sebe podobné kvalifikace s různou šíří.
  • Kvalifikace musí být přezkušitelná u zkoušky − v rozumném čase, s rozumnými náklady, na dostupném materiálně-technickém vybavení, musí být konkrétní a jasně ohraničená.
  • Kvalifikace by měla být také vzdělatelná v kurzu − v rozumném čase, s rozumnými náklady, na dostupném materiálně-technickém vybavení, musí být konkrétní a jasně ohraničená.
  • Kvalifikace nemůže být v rozporu s žádnou legislativou.

Výstupy

  • Rozhodnutí, zda se profesní kvalifikace bude zpracovávat.
  • Pokud ano, přiřadit profesní kvalifikaci jedinečný název. Musí být dostatečně konkrétní, tedy ne např. brusič, ale brusič kovů nebo brusič skla.