Krok I – Vymezení profesní kvalifikace

Podmínka vzdělatelnosti

Profesní kvalifikace by svým obsahem také měla umožňovat, aby byla vzdělatelná v  kurzu dalšího vzdělávání.

 

Překážky v realizaci kurzu mohou být následující:

  • Materiálně-technické zázemí nutné pro vzdělávání je běžně nedosažitelné, nebo by jeho použití bylo neúnosně drahé, nebo by přinášelo příliš velké riziko ohrožení životů či zdraví.  
  • Jednotka práce je příliš široká. Adekvátní profesní kvalifikace by byla natolik rozsáhlá, že kurz by byl neúnosně dlouhý (více než 250 hodin). K tomuto závěru se ovšem často dospěje až při tvorbě hodnoticího standardu PK.
  • Neexistuje vzdělávací organizace a odborníci schopní zajistit adekvátní vzdělávání pro příslušnou PK.

V těchto případech je žádoucí zvážit (analogicky jako u podmínky přezkušitelnosti), neexistují-li kromě stávající jednotky práce ještě užší, resp. konkrétnější (specifičtější) jednotky práce, které jsou na trhu práce rovněž uplatnitelné. Je přitom třeba zohlednit různé typy dělby práce v různých typech firem (ve smyslu výše uvedených otázek).

 

Poznámka:

Výjimečně mohou existovat profesní kvalifikace, které jsou přezkušitelné, avšak jejich vzdělatelnost v kurzu není příliš reálná z důvodu velkého rozsahu potřebného vzdělávání. Pokud se však jedná o kvalifikaci na trhu práce žádanou a je předpoklad, že existuje větší počet lidí, kteří díky své praxi požadavky kvalifikace splňují, ale žádný doklad o ní nemají, má taková kvalifikace smysl, přestože podmínku vzdělatelnosti v kurzu nesplňuje. Mělo by se však jednat o výjimečné případy.