Krok I – Vymezení profesní kvalifikace

Rozhodnutí o vzniku profesní kvalifikace

 
Guide
Pozorně se podívejte na následující film. Je určen tvůrcům standardů, které byste měli metodicky vést. V něm uvidíte, na jaké otázky je třeba si především odpovědět při rozhodování o vzniku profesní kvalifikace. Tyto otázky by měl pokládat garant odborníkům a reprezentativním zástupcům zaměstnavatelů v daném sektoru, kteří rozhodují o vzniku profesní kvalifikace.

 

 

 
Guide
Film je u konce. Doufáme, že pro vás byl zdrojem poučení. Vyplývá z něho, že při rozhodování o vzniku profesní kvalifikace je třeba mít na zřeteli tři hlavní podmínky pro existenci profesní kvalifikace:
- podmínku uplatnitelnosti,
- podmínku přezkušitelnosti, 
podmínku vzdělatelnosti.
Tyto podmínky musíte mít neustále na mysli v průběhu celé tvorby standardu, protože např. problémy přezkušitelnosti mohou vyplynout až při tvorbě hodnoticího standardu.Tvůrcům standardů je třeba je připomínat.

 

 

Jak již bylo uvedeno, zdrojem pro vymezování profesních kvalifikací jsou jednotky práce v NSP.

V NSP jsou dva druhy jednotek práce:  relativně širší povolání, které je postaveno na širším profesním základu, a relativně užší typová pozice, která zohledňuje nejobvyklejší dělbu práce ve firmách.

Některá povolání se člení do typových pozic, v tom případě jsou všechny potřebné informace u typových pozic.

Jiná povolání se do typových pozic nečlení, v tom případě jsou všechny potřebné informace u povolání.

Pokud by však NSP nebyla aktualizována, je třeba hledat potenciální profesní kvalifikace i mimo jednotky práce NSP − na základě konsenzu členů sektorové rady o potřebě vzniku takovéto profesní kvalifikace.