Krok V – Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Jak stanovit způsob ověření

 
Guide
Ve filmu k tomuto kroku se seznámíte s různými způsoby ověřování kompetencí uchazeče o profesní kvalifikaci.
Všímejte si, pro jaké případy jsou jednotlivé způsoby ověřování vhodné a kdy naopak vhodné nejsou.
Film je opět určen tvůrcům standardů, které byste měli metodicky vést.

 

 

 
Guide
Film je u konce. Doufáme, že to bylo poučné podívání.
Seznámili jste se se základními způsoby ověřování stanovených kritérií. Jejich správné stanovení je klíčové pro kvalitní ověření toho, jak uchazeč u zkoušky splňuje jednotlivá kritéria hodnocení.