Krok V – Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Kritéria kvality, výstupy

Kritéria kvality

 • Praktické předvedení – nejobjektivnější – ale ne vždy to jde provést
  • neznamená jen "rukama", ale třeba i scénky nebo simulace procesů
 • Písemně - efektivní (víc zkoušených najednou), zůstává prokazatelný doklad
  • může být i písemný test, ale nesmí být jediným způsobem ověřování u zkoušky
 • Ústně - nejméně vhodné, ale často jediné rozumně proveditelné
 • Někdy vhodné kombinace - např. praktické předvedení s ústním vysvětlením či obhajobou
 • Pořadí vhodnosti: 1. praktické předvedení, 2. písemně, 3. ústně

Ukázka výstupu z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 1. Navrhnout vzdělávací cíle / Písemné ověření
 2. Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence / Písemné ověření
 3. Rozepsat vybrané kompetence do vzdělávacích témat – učebního plánu / Písemné ověření
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 1. Rozepsat vybranou část učebního plánu do minutového scénáře / Písemné ověření
 2. Určit optimální formu vzdělávání, odpovídající cílům a požadovaným kompetencím / Písemné ověření
 3. Přiřadit jednotlivým částem scénáře metody vzdělávání / Písemné ověření
 4. Přiřadit jednotlivým částem scénáře relevantní didaktické pomůcky, informační zdroje a další případné materiálně-technické zázemí / Písemné ověření