Krok V – Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Úvod, cíl, základní znalosti

Máte za sebou tři nejdůležitější kroky při tvorbě standardů profesních kvalifikací 

 • stanovení potřebných kompetencí držitele kvalifikace,
 • stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace
 • a stanovení kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci.

V předchozím kroku byla stanovena kritéria hodnocení uchazeče o kvalifikaci. Jedním z důležitých parametrů tohoto kroku byla proveditelnost ověření kritérií hodnocení.

A v právě v tomto kroku se projeví důležitost tohoto parametru. K jednotlivým kritériím bude stanovován způsob jejich ověření u zkoušky.

Vaším úkolem je vést tvůrce standardů k tomu, aby byla dodržena níže popsaná pravidla.

Základní znalosti

 • Profesní kvalifikace
 • Kvalifikační standard
  •   Odborné kompetence
  •   Úroveň kompetence
 • Hodnoticí standard
  •  Kritéria hodnocení
  •  Způsoby ověření

Cíl

Cílem tohoto kroku je umět rozlišovat různé způsoby ověřování stanovených kritérií a umět posuzovat vhodnost těchto způsobů ověřování pro různá kritéria hodnocení.