Krok V – Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Způsoby ověření

Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium hodnocení. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno.

 

Základní způsoby ověření jsou:

  • praktické předvedení
  • písemné ověření
  • ústní ověření

 

Ke každému kritériu patří alespoň takto stručně stanovený způsob ověření. Jednotlivé způsoby zde ale mohou být dále specifikovány. Např. praktické předvedení s ústním ověřením, nebo praktické předvedení s ústním vysvětlením.