Krok VI – Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Jak stanovit způsob ověření

 
Guide
Na tomto místě se můžete těšit na tradiční metodický film, který se zabývá pokyny ke zkoušce. Film je opět určen tvůrcům standardů, které byste měli metodicky vést. Při sledování se zaměřte na jednotlivé úkony, které je třeba v tomto kroku udělat. Přejeme ostrý obraz a dobrý zvuk.

 

 

 

 
Guide
Hlavní návod ke zkoušce najdete v předchozích krocích − odborné kompetence, kritéria hodnocení a způsoby ověřování.

Pokyny k realizaci zkoušky se týkají organizace a průběhu zkoušky, včetně případných požadavků na uchazeče. Mohou zde být uvedena i doporučení pro realizaci zkoušky.

V pokynech k realizaci zkoušky jsou mj. také povinné a pro všechny profesní kvalifikace opakované texty. Ty jsou doplněny o pokyny ke kritériím hodnocení a ke způsobům ověřování, resp. upřesňují to, co není úplně jednoznačné z kritérií a způsobů ověření, případně přinášejí nějaká další doporučení ke zkoušce.

 
Pro jednodušší zpracování doporučujeme vzít si již zpracované pokyny k realizaci zkoušky z jiné kvalifikace a ty upravit pro potřeby vytvářené profesní kvalifikace.