Krok VI – Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Kritéria kvality, výstupy

V pokynech je stanoveno zejména:

  • Vysvětlení kritérií, způsobů ověřování, jejich návaznosti, pokud je to nutné pro jednoznačnost a srozumitelnost průběhu zkoušky
  • Vstupní požadavky na zkoušeného (předchozí kvalifikace, zdravotní či řidičský průkaz, nemůže to být praxe), ovšem jen v případě skutečné nutnosti
  • Počet členů zkušební komise
  • Doba zkoušky
  • Doby přípravy na zkoušku
  • Další pokyny

Výstup

  • Pokyny k realizaci zkoušky