Krok VI – Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Počet zkoušejících

Počet zkoušejících stanovuje, zda zkouška má probíhat před jednou autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem, nebo před vícečlennou komisí (max. tříčlennou).

V prvním případě se uvede:

„Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované osoby.“

Ve druhém případě se uvede:

„Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze … členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.“

V některých případech může být žádoucí, aby se zkoušky zúčastnil ještě další odborník, který není členem zkušební komise (tudíž nemůže zasahovat do vlastního průběhu zkoušky ani provádět hodnocení výkonu uchazeče).