Krok V. Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Jak stanovit způsob ověření

 
Guide
Ve filmu k tomuto kroku se seznámíte s řadou způsobů ověření znalostí a dovedností účastníka u zkoušky.
Všímejte si jednotlivých způsobů ověření! Sami je budete stanovovat při zpracování "svého" kvalifikačního standardu.

 
Guide
Film je u konce. Doufáme, že to bylo poučné podívání.
Seznámili jste se se základními způsoby ověření stanovených kritérií.
Jejich správně stanovení je klíčové pro kvalitní ověření toho, jak uchazeč u zkoušky splňuje jednotlivá kritéria hodnocení.