Krok V. Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Způsoby ověření

Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium hodnocení, které jste vytvořili v předchozím kroku. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno.

 

Základní způsoby ověření jsou:

  • praktické předvedení
  • písemné ověření
  • ústní ověření

 

Ke každému kritériu náleží alespoň takto stručně stanovený způsob ověření.

Jednotlivé způsoby zde ale mohou být dále specifikovány.

Např.: praktické předvedení s ústním ověřením, nebo praktické předvedení s ústním vysvětlením.