Krok V. Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Úvod, cíl, základní pojmy

Máte za sebou tři nejdůležitější kroky při tvorbě standardů profesních kvalifikací:

1. stanovení potřebných kompetencí držitele kvalifikace,

2. stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace, 

3. stanovení kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci.

 

V předchozím kroku jste stanovili kritéria hodnocení uchazeče o kvalifikaci. Jedním z důležitých parametrů tohoto kroku byla proveditelnost ověření kritérií hodnocení.

A v právě v tomto kroku se projeví důležitost tohoto parametru: K jednotlivým kritériím budete stanovovat způsob jejich ověření u zkoušky.

Zatímco kompetence popisují, co musí uchazeč o kvalifikaci prokázat, kritéria hodnocení popisují, jak to má prokázat.

 

Základní znalosti:

 • Profesní kvalifikace
 • Kvalifikační standard
  • Odborné kompetence
  • Úroveň kompetence
 • Hodnotící standard
  • Kritéria hodnocení
  • Způsoby ověření

 

 
Cílem tohoto kroku je umět rozlišovat různé způsoby ověřování stanovených kritérií a umět posuzovat vhodnost těchto způsobů ověřování pro různá kritéria hodnocení.