Krok V. Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Ústní ověřování

Při ústním ověřování se uchazeč verbálně vyjadřuje k zadané otázce nebo tématu, nebo vysvětluje své postupy či obhajuje svá řešení.

Hodnotí se správnost tohoto ústního projevu ve vztahu k příslušným kritériím hodnocení.

Do písemného ověřování nepatří simulace konkrétní profesní ústní komunikace.
Simulací konkrétní profesní ústní komunikace se rozumí např. scénka jednání se zákazníkem, pracovní telefonní rozhovor, instruktáž uživatele prodávaného produktu apod. – tyto činnosti patří do kategorie „praktické předvedení“.

 

Ústní ověřování se používá především při ověřování znalostí. Pro profesní kvalifikaci jsou však hlavní kompetence a nikoliv jen znalosti, a proto musí být ústní ověřování jen doplňkovým způsobem ověřování vždy kombinovaným s jiným způsobem ověřování.

 

Ústně ověřování je nejméně vhodné, ale často jediné rozumně proveditelné.