Krok V. Stanovení způsobů ověření jednotlivých kritérií hodnocení

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Musí být ke každému kritériu stanoveny způsoby ověření?
  Ano.
  Odpověděli byste správně?   
 • Musí být ke každému kritériu přiřazen jen jeden způsob ověření, např. praktické předvedení?
  Nemusí, může být kombinace dvou způsobů (nikoliv ale jako alternativy jeden nebo druhý, musí být pevně stanoveny).
  Odpověděli byste správně?   
 • Je nějaký způsob ověřování upřednostňován?
  Mezi způsoby ověřování je upřednostňováno praktické ověřování. Pokud praktické ověřování není možné nebo vhodné, doporučuje se stanovovat přednostně písemné ověřování před ústním.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Které způsoby ověřování jsou nejvhodnější pro uvedená kritéria hodnocení?
  „Nastavit parametry zadaného zařízení.“
  08600bbdc
  7d11fb8a9
  ŠpatněJe-li praktické předvedení reálné a časově a finančně únosné, mělo by mít přednost.
  15cb3198a
  ŠpatněJe-li praktické předvedení reálné a časově a finančně únosné, mělo by mít přednost.
  bef242eab
  ŠpatněJe-li praktické předvedení reálné a časově a finančně únosné, mělo by mít přednost.
 • 2. Které způsoby ověřování jsou nejvhodnější pro uvedená kritéria hodnocení? (příklad 2)
  „Nastavit parametry zadaného zařízení během zadané mimořádné události.“
  1e7d2ffbd
  157dc49bb
  ŠpatněPraktické předvedení během mimořádné události je zřejmě nereálné, písemný popis by mohl směřovat ke zbytečnému „slohovému cvičení“, ústní popis a vysvětlení bude muset stačit.
  8cb7f299b
  ŠpatněPraktické předvedení během mimořádné události je zřejmě nereálné, písemný popis by mohl směřovat ke zbytečnému „slohovému cvičení“, ústní popis a vysvětlení bude muset stačit.
  204870b8e
  ŠpatněPraktické předvedení během mimořádné události je zřejmě nereálné, písemný popis by mohl směřovat ke zbytečnému „slohovému cvičení“, ústní popis a vysvětlení bude muset stačit.
 • 3. Které způsoby ověřování jsou nejvhodnější pro uvedená kritéria hodnocení? (příklad 3)
  „Poskytnout informace o zadaném bankovním produktu.“
  2bab328bf
  2e78039c9
  ŠpatněNa první pohled se může nabízet ústní ověření (popište, jaké informace byste poskytl). Účinnější by ale mělo být praktické předvedení formou scénky (jsem klient banky, mám takovéto požadavky, nabídněte mi vhodný produkt a podejte mi o něm laicky srozumitelné informace).
  0c93a7fc8
  ŠpatněNa první pohled se může nabízet ústní ověření (popište, jaké informace byste poskytl). Účinnější by ale mělo být praktické předvedení formou scénky (jsem klient banky, mám takovéto požadavky, nabídněte mi vhodný produkt a podejte mi o něm laicky srozumitelné informace).
  d0b567cec
  ŠpatněNa první pohled se může nabízet ústní ověření (popište, jaké informace byste poskytl). Účinnější by ale mělo být praktické předvedení formou scénky (jsem klient banky, mám takovéto požadavky, nabídněte mi vhodný produkt a podejte mi o něm laicky srozumitelné informace).
 • 4. Které způsoby ověřování jsou nejvhodnější pro uvedená kritéria hodnocení? (příklad 4)
  „Popsat požadavky na zadaný informační systém.“
  0cf8939c8
  51aa268cc
  ŠpatněPokud nelze uplatnit praktické předvedení, a lze formulovat jasné zadání, na které existuje jasné písemné řešení, má písemné ověření přednost před ústním.
  d0fc998ae
  ŠpatněPokud nelze uplatnit praktické předvedení, a lze formulovat jasné zadání, na které existuje jasné písemné řešení, má písemné ověření přednost před ústním.
  99d0c0c9d
  ŠpatněPokud nelze uplatnit praktické předvedení, a lze formulovat jasné zadání, na které existuje jasné písemné řešení, má písemné ověření přednost před ústním.