Krok IV. Stanovení kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci

Principy stanovení kritérií hodnocení

 
Guide
K pochopení principů stanovení kritérií hodnocení slouží následující film, který je zaměřen na zpracování hodnotících kritérií pro hodnocení uchazeče o kvalifikaci.
Všímejte se parametrů, na které je třeba se při tvorbě kritérií hodnocení zaměřit!

 
Guide
Stanovit kritéria hodnocení znamená stanovit pro každou jednotlivou kompetenci, co a jak má uchazeč u zkoušky splnit, aby se z toho dalo určit, zda disponuje příslušnou kompetencí.
Při tvorbě kritérií hodnocení zvažujte, nakolik jsou zpracovávaná kritéria pro kompetenci důležitá a nakolik mají váhu pro "vlastnictví" kompetence. 
Buďte jednoznační a srozumitelní!