Krok IV. Stanovení kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci

Úvod, cíl, základní pojmy

Máte vybranou profesní kvalifikaci, která splňuje všechny parametry pro její další zpracování. Máte k ní stanoveny potřebné odborné kompetence, ke kterým máte definované úrovně kvalifikace. Tím máte zpracován kvalifikační standard.

 
Zatímco kompetence popisují, co musí uchazeč o kvalifikaci prokázat, kritéria hodnocení popisují, jak to má prokázat.

V tomto kroku je tedy třeba se zaměřit na stanovení kritérií hodnocení, to znamená u každé kompetence se ptát, podle čeho se pozná, zda kompetenci uchazeč "vlastní" či nikoli.

 

Základní znalosti:

  • Profesní kvalifikace
  • Odborná kompetence (a její úroveň)
  • Hodnotící standard
  • Kritéria hodnocení

 

 
Cílem tohoto kroku je pochopit principy stanovování kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci a umět tato kritéria stanovit tak, aby byla jednoznačná a srozumitelná pro zkoušejícího a zkoušeného.