Krok I - V čem může být NSK pro firmu výhodná?

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Je úplně jedno, které oblasti personalistiky budu upravovat/měnit/vytvářet dle NSK?
  Je zcela na Vás, zda použijete NSK ve všech zmíněných procesech HR managementu nebo jen ve vybraných částech. Některé části jsou ovšem tolik provázané, že je lze jen těžko oddělovat - např. popisy pozic a náplně práce.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jaká je časová náročnost zavedení NSK?
  Odhad časové náročnosti záleží také na velikosti firmy (např. počet popisů pozic atd.). Ze zkušeností víme, že u firmy s 50 zaměstnanci trvá kompletní zavedení NSK zhruba týden až 14 dní. Je to ale zcela orientační. Mj. záleží také na propracovanosti původních materiálů firmy, na existenci profesních kvalifikací odpovídajících firemním pozicím atp.
  Odpověděli byste správně?   
 • Kolik procent pozic musí mít odpovídající profesní kvalifikaci v NSK, abychom mohli NSK používat?
  Toto nelze procentuálně vyjádřit. Už jen jediná firemní pozice, která má odpovídající profesní kvalifikaci popsanou v NSK, může odstartovat zavedení NSK. Záleží čistě na Vašem posouzení.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Využívání NSK ve firmách závisí na:
  Vyberte správnou odpověď
  rž~n?eXH*
  lI7íZi$fp
  ŠpatněTento bod je špatně
  šáD-Uš=ýT
  ŠpatněTento bod je špatně
  KrOdACý4j
  ŠpatněTento bod je špatně
  fj+H$é=l*
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jak může být NSK firmě prospěšná při přijímání zaměstnanců?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  é.td^Ie1^
  2j&CšMlul
  ŠpatněTento bod je špatně
  ičp(9*?nč
  ŠpatněTento bod je špatně
  *).WQ.Wce
  ŠpatněTento bod je špatně
  yýlkěIJsC
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Jak může být NSK firmě prospěšná při motivaci zaměstnanců?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  -žRnpBZUý
  ws0čq3p=C
  ŠpatněTento bod je špatně
  !v#(=cggI
  ŠpatněTento bod je špatně
  ^yru8írP@
  ŠpatněTento bod je špatně
  6S#pNyBK#
  ŠpatněTento bod je špatně