Krok V - Využití NSK u odměňování a hodnocení zaměstnanců

Jak využít NSK při hodnocení zaměstnanců

Postup

Po vyhledání PK odpovídající dané firemní pozici v databázi NSK firma převezme či se pouze inspiruje hodnoticím standardem. U každého kritéria je uveden také způsob, jak jej ověřit.

Výsledkem hodnocení zaměstnance je splnění/nesplnění kritérií a stanovení cílů na určené období, na což by měl navázat rozvojový plán zaměstnance. V rámci rozvojového programu by se měl zaměstnanec vzdělat, školit, zaučovat, aby stanovených cílů dosáhl.

Příklad

Část hodnotícího standardu PK Programátor:

Příklad formuláře pro hodnocení zaměstnance inspirovaný NSK: