Krok V - Využití NSK u odměňování a hodnocení zaměstnanců

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Není nespravedlivé hodnotit podle NSK kritérií jen zaměstnance, kteří pracující na pozici s odpovídající kvalifikací popsanou v NSK?
  Pokud nemají všechny firemní pozice svůj “protějšek” v NSK, pak je třeba stanovit kritéria dle vlastního uvážení. Hodnocení tvrdých kompetencí navíc nemusí dávat smysl u všech pozic (např. u pozice tiskový mluvčí), pak jsou hlavní součástí hodnoticího pohovoru měkké kompetence.
  Odpověděli byste správně?   
 • Tento typ hodnocení provádí pouze nadřízený hodnoceného zaměstnance?
  Znalosti a dovednosti zaměstnance hodnotí většinou přímí nadřízení, popř. přímí nadřízení ve spolupráci s personalistou. Hodnocení samotným personalistou není obvyklé. Co se týká měkkých kompetencí, tam se v rámci tzv. hodnocení v 360∘ zahrnuje také názor kolegů a podřízených.
  Odpověděli byste správně?   
 • Kdo hradí náklady na osvědčení o profesní kvalifikaci? Zaměstnanec a následné navýšení mzdy mu tuto úhradu kompenzuje?
  Záleží na dohodě mezi firmou a zaměstnancem. Většinou hradí náklady firma v rámci motivačního a rozvojového programu. Firma může se zaměstnancem sepsat tzv. kvalifikační doložku, kde se zaměstnanec zavazuje setrvat ve firmě minimálně po stanovenou dobu. V případě, že ukončí pracovní poměr dříve, pak platí poměrnou část nákladů na osvědčení o PK.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Hodnoticí a odměňovací systém firmy jsou díky NSK:
  Vyberte správnou odpověď
  CBQ9H*C:P
  Nc6F5ěíCA
  ŠpatněTento bod je špatně
  kH5;=ěxjI
  ŠpatněTento bod je špatně
  zímS77IoH
  ŠpatněTento bod je špatně
  ~6L?Yd4íw
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Hodnocení zaměstnanců by mělo:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  sa7šé4D$D
  MC;*:#eéP
  ŠpatněTento bod je špatně
  MO^fbYqQL
  ŠpatněTento bod je špatně
  řFi)b_3áě
  ŠpatněTento bod je špatně
  ;$&ýFh$+G
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Spravedlivé odměňování zaměstnanců přispívá:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  xG?4sž-3Z
  (5žbv^pG+
  ŠpatněTento bod je špatně
  *GVGIJ=xc
  ŠpatněTento bod je špatně
  ýě(NA2p;Q
  ŠpatněTento bod je špatně
  ué#ýLéRBš
  ŠpatněTento bod je špatně