Krok V - Využití NSK u odměňování a hodnocení zaměstnanců

Jak využít NSK při odměňování zaměstnanců

Postup

Firma může stanovit osvědčení o PK jako jeden z možných způsobů, jak splnit kritéria zařazení do určité tarifní třídy (v rámci dané pozice). Nebo může ověřit dle kvalifikačního standardu PK odbornou způsobilost pracovníka a na základě výsledků určit jeho individuální složku základní mzdy (viz. příklad).                                                             

Příklad