Krok VI - Využití NSK u rozvoje, vzdělávání a motivace zaměstnanců

Jak využít NSK při plánování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců?

Postup

Oblast, kde by se měli a chtěli zaměstnanci zlepšit a rozvíjet, lze zjistit na základě hodnocení a hodnoticího pohovoru (viz předchozí krok) a mimo jiné i v kvalifikačním standardu NSK. Tam si firma ověří, zda-li její zaměstnanci umí vše, co by na dané pozici měli umět. Na základě zjištěného nesouladu lze sestavit plán rozvoje a dalšího vzdělání.

Vzdělávání a rozvíjení zaměstnanců je jednak silným motivačním prvkem, zvyšuje celkovou kvalifikovanost zaměstnanců, ale především zvyšuje efektivitu práce a firma drží krok s technickým a ekonomickým pokrokem.

Příklad

Příklad způsobu identifikace potřeby doškolení pracovníka:

Zdroj: Hruška, M. (2012). Odměňování. Praha: SVŠES

Postup

Pokud se firma rozhodne vyslat zaměstnance na kurz zakončený osvědčením o PK, vyhledáním PK v katalogu kvalifikací NSK získá tyto informace:

  • jaké dovednosti je třeba pro zkoušku mít (kvalifikační standard), tedy co se zaměstnanec v kurzu naučí nebo v čem se zlepší
  • kritéria a způsoby ověření dovedností (hodnoticí standard), z čeho a jak bude na závěr kurzu přezkoušen
  • kde je možné zkoušku složit (u jakých autorizovaných osob)
  • jak získat celostátně platné osvědčení (průběh zkoušky)

Kurzy, vedoucí k osvojení relevantních dovedností spojených s určitou profesní kvalifikací, jsou k dispozici na webových stránkách: www.vzdelavaniaprace.cz.

Příklad

U zaměstnance na pozici kuchaře chybí znalosti z profesní kvalifikace „Příprava minutek“. NSK uvádí následující informace:

Část hodnotícího standardu pro PK Příprava minutek:

Průběh zkoušky PK Příprava minutek:

Část seznamu autorizovaných osob u PK Příprava minutek: