Krok VI - Využití NSK u rozvoje, vzdělávání a motivace zaměstnanců

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Může zaměstnavatel školení zaměstnanci “přikázat”?
  Zaměstnavatel může účast na školení uložit jako povinnou. Pokud si ovšem nechce zaměstnanec prohlubovat své znalosti, je na zvážení, zda do takového člověka investovat.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jak postupovat, když se kurz koná daleko od sídla firmy?
  Pokud jde o prohlubování znalostí a dovedností na základě firemních potřeb, resp. nejde o soukromou záležitost zaměstnance, a firma vysílá zaměstnance mimo místo výkonu práce, jde o pracovní cestu. Zaměstnanec má nárok na cestovní náhrady. Kromě toho platí, že doba školení je považována za výkon práce a zaměstnanci za tuto dobu náleží mzda, jde-li o školení mimo pracovní dobu vzniká navíc nárok na odměnu za přesčasy.
  Odpověděli byste správně?   
 • Firma by měla mít více motivačních programů, s různými kritérii pro různé pozice?
  Firma může mít v rámci jednoho motivačního programu stanovena různá kritéria pro jednotlivé pozice nebo mít např. motivační program pro střední management a jiný pro dělnické pozice apod. Většinou se program stanovuje pro pozice klíčové či významné, pro skupinu obdobných pozic (např. obchodní zástupci v různých regionech), popř. pro celou firmu. V celofiremním motivačním programu bývají stanoveny výkonnostní cíle - výsledky celé firmy.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Jak může firma identifikovat potřebu doškolení zaměstnance?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  ř9WP|#Dry
  f&HcCfnr=
  ŠpatněTento bod je špatně
  k$@Lbtíct
  ŠpatněTento bod je špatně
  8téP=JzNw
  ŠpatněTento bod je špatně
  máUhěLCKO
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Proč je pro firmu výhodné poslat zaměstnance na kurz zakončený osvědčením o profesní kvalifikaci?
  Vyberte správnou odpověď
  V-3u459us
  b~ao+OýOZ
  ŠpatněTento bod je špatně
  3Za)č%zKw
  ŠpatněTento bod je špatně
  yN#*C~d
  ŠpatněTento bod je špatně
  !ž3V7(@US
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Proč je pro firmu výhodné vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  !zk:Y0~9|
  ibdW~ě8Fg
  ŠpatněTento bod je špatně
  ě)Fty(Míe
  ŠpatněTento bod je špatně
  C+NýNY4TZ
  ŠpatněTento bod je špatně
  HspMošoE3
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Jaké atributy by měly splňovat motivační cíle?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  GžZXř5š5ř
  8hdZTOP!a
  ŠpatněTento bod je špatně
  ž8i9él2:;
  ŠpatněTento bod je špatně
  K2lq-ě@Vv
  ŠpatněTento bod je špatně
  Gčg).j|Sl
  ŠpatněTento bod je špatně