Krok I - Systém uznávání výsledků předchozího učení v ČR

Otázky a odpovědi, test

 
Guide
Pomocí kontrolní otázky a autotestu si ověříte, zda jste správně pochopili předchozí část kurzu.

Zkuste si odpovědět

 • Jaké novinky a možnosti přináší systém uznávání výsledků předchozího učení založený na zákoně č. 179/2006 Sb.?
  Přináší zásadní koncepční změnu v systému vzdělávání. Člověk již nutně nemusí do školy, aby získal certifikát dokládající, že má určité znalosti a dovednosti. Stačí nechat si standardizovanou zkouškou ověřit své znalosti a dovednosti a získat osvědčení, které potvrzuje, že jeho držitel má všechny kompetence pro výkon určité kvalifikace.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Jak se jmenuje právní předpis, ve kterém je definován systém uznávání výsledků předchozího učení?
  Vyberte správnou odpověď.
  qLěSšlT7B
  -Ze%%N0K6
  ŠpatněTento bod je špatně
  rvCi.ZekE
  ŠpatněTento bod je špatně
  j8VřDWbW(
  ŠpatněTento bod je špatně
  U4$z|s7#Z
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jak byste definovali profesní kvalifikaci?
  Vyberte správnou odpověď.
  CVUFj@(sz
  =^lpYK^kp
  ŠpatněTento bod je špatně
  t-í?í(EOk
  ŠpatněTento bod je špatně
  |EAljWiOu
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Čím je každá PK vymezena?
  Vyberte správnou odpověď.
  -0s&RnZgZ
  é=Ce0áheq
  ŠpatněTento bod je špatně
  FLY7AgNě:
  ŠpatněTento bod je špatně
  6NR0XZ=_h
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Jaký certifikát získá úspěšný absolvent zkoušky profesní kvalifikace?
  Vyberte správnou odpověď.
  XO!0sži
  yn(H2)C-q
  ŠpatněTento bod je špatně
  ~heqZáW*X
  ŠpatněTento bod je špatně
  ~:@q-Yuk.
  ŠpatněTento bod je špatně
  c:_n7k=79
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 5. Jaký je vztah mezi NSP a NSK?
  Vyberte správnou odpověď.
  MžKpMMSé;
  F@lWEY6jč
  ŠpatněTento bod je špatně
  ý9t0ký43$
  ŠpatněTento bod je špatně
  p(U8nsxJ!
  ŠpatněTento bod je špatně