Krok I - Systém uznávání výsledků předchozího učení v ČR

Úvodní přehled

 
Guide
V následujícím odborných textech získáte základní přehled o tom, jak je nastaven systém uznávání výsledků předchozího učení v ČR. Všímejte si především zcela nového přístupu k možnosti nechat si ověřit a uznat svou kvalifikaci. Zaměřte se na pochopení nastavení tohoto systému.

 

V roce 2006 byl schválen zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který umožňuje každému, komu je aspoň 18 let a získal alespoň základy vzdělání, nebo je účastníkem rekvalifikace, aby si nechal ověřit a uznat své znalosti a dovednosti. Vůbec přitom nezáleží na tom, jak člověk své znalosti a dovednosti získal, mohl je získat praxí v v oboru, samostudiem či např. absolvováním rekvalifikačního kurzu.

Toto ověření a uznání provádí tzv. autorizovaná osoba, která získala autorizaci pro některou z profesních kvalifikací.

Pokud uchazeč úspěšně složí standardizovanou zkoušku, tzn. úspěšně prokáže, že má všechny znalosti a dovednosti, které jsou specifikovány v hodnoticím standardu profesní kvalifikace, je mu vystaveno osvědčení o získání profesní kvalifikace. Získání tohoto osvědčení pak zlepšuje pozici tohoto člověka na pracovním trh, neboť jasně dokazuje, že má všechny znalosti a dovednosti aktuálně vyžadované v rámci daného povolání na trhu práce a umožňuje každému zvýšit možnost získat zaměstnání.