Krok I - Systém uznávání výsledků předchozího učení v ČR

Shrnutí, materiály, výzva

Shrnutí

Zákon č. 179/2006 Sb. znamená první velkou změnu od dob Marie Terezie, která zavedla povinnou školní docházku.

Umožňuje každému, aby si nechal ověřit a uznat své kompetence, a to bez nutnosti navštěvovat školu nebo odborné kurzy.

Pokud si tedy člověk věří, že má všechny potřebné znalosti a dovednosti, nemusí se vzdělávat a může se přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou, u které si nechá své kompetence ověřit a uznat.

Materiály