Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Založení termínu zkoušky v ISKA

Také tuto povinnost lze od 1. 11. 2013 splnit založením a zapsáním termínu zkoušky do ISKA. Takto založený termín se automaticky zobrazí na stránkách NSK. Výše uvedená povinnost bude tímto splněna. Všechny termíny zkoušek tak budou přehledně k nalezení na jednom místě. (Případní další uchazeči o složení zkoušky se tak např. budou moci dodatečně přidávat k již vypsanému termínu zkoušky.)

Založení termínu zkoušky

Asi nejdůležitější a nejčastěji využívanou funkcionalitou aplikace ISKA Klient AOs je možnost zadávání termínů zkoušek a možnost tisku osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Pojďme si nyní představit první z nich, tedy zadávání termínů zkoušek.

Nový termín zkoušky

Nyní si ukážeme postup pro vytvoření nového termínu zkoušky.

Pokud chcete zadat nový termín zkoušky, klikněte na tlačítko „Termíny/zkoušky“ .  

Tlačítkem „Nový“ vytvořte nový termín zkoušky. Na formuláři „Založení nového termínu“ vyberte požadovanou profesní kvalifikaci, která bude zkoušena, a datum začátku zkoušky.

V záložce „Termín“, vyplňte dostupné údaje týkající se především dat, časů a místa konání zkoušky. Povinné údaje jsou vždy zvýrazněny. Na nevyplněné povinné údaje aplikace upozorní při uložení termínu.

V této záložce je dále nutné vyplnit výši úhrady za zkoušku, přičemž pro každého uchazeče lze výši úhrady změnit.

Místo zkoušky a místo vydání osvědčení vyplňujte ve 3. pádě, a to kvůli údajům pro tisk na osvědčení.

 

Dále je třeba v záložce „Uchazeči“ vložit údaje o všech uchazečích, kteří se k tomuto termínu zkoušky přihlásili. Na nevyplněné povinné údaje aplikace upozorní při uložení termínu.

U každého nového uchazeče je nutno, po zadání základních údajů (jméno, příjmení, datum narození), tlačítkem  ověřit, zda již tato osoba v ISKA existuje. V případě nalezení jedné shodné osoby, se k novému uchazeči doplní automaticky zbývající údaje od této osoby. Jestliže v systému existuje více osob se stejnými údaji, musíte vybrat správnou osobu.

Rodné číslo je v aplikaci uloženo pouze lokálně a nepřenáší se do centrálního systému ISKA. Slouží pouze pro tisk osvědčení.

Proveďte uložení nového uchazeče (tlačítkem „Uložit“) nebo uložení všech uchazečů naráz (tlačítkem „Uložit vše“).

 

Na záložce „Zkoušející“ vyplňte údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise. Pokud zkouška probíhá pouze před jednou autorizovanou osobou a nikoliv před komisí, je i přesto nutné jako roli zkoušejícího vybrat „Předseda zkušební komise“. Pokud zadáváte druhého nebo třetího zkoušejícího (do zkušební komise) a požadovaný zkoušející není v seznamu (tzn., že jde o jinou autorizovanou osobu či autorizovaného zástupce), pak jej lze zadat výběrem „Jiná osoba…“. K externímu zkoušejícímu vyplňte jeho identifikační údaje a spisovou značku rozhodnutí o udělení autorizace. Tato spisová značka se vytiskne na osvědčení ke jménu zkoušejícího.

Ve sloupci „Ověření zkoušejícího“ je indikován stav ověření:

„Ověřen“ - zkoušející byl ověřen jako existující autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce; „Neověřen“ – zkoušející dosud nebyl ověřen (ověřuje se při odeslání termínu); „Neplatný“ - zkoušející neexistuje jako autorizovaná osoba ani jako autorizovaný zástupce.

Červené podbarvení řádku indikuje zkoušejícího ve stavu „Neověřen“ nebo „Neplatný“.

Proveďte uložení termínu tlačítkem „Uložit“ nebo „Uložit a zavřít“.

 

Podrobnějších informace můžete získat též v 5. kapitole Uživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf

 

Podrobný postup při založení nového termínu je názorně shrnut též v následujícím metodickém videu.