Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Shrnutí, výstupy, výzva

V tomto kroku jste se naučili, co vše je třeba učinit a zajistit před samotnou zkouškou profesní kvalifikace. Poté, co obdržíte přihlášku ke zkoušce, musíte uchazeči do 21 dnů ode dne jejího doručení zaslat pozvánku ke zkoušce a její kopii současně zaslat příslušnému autorizujícímu orgánu, který má danou profesní kvalifikaci v gesci. Můžete přitom využít ISKA – klient AOs, přes který můžete např. též vytisknout pozvánky ke zkoušce, informace zapsané v ISKA se automaticky zobrazí příslušnému autorizujícímu orgánu, při použití ISKA tedy není třeba zasílat kopii pozvánky autorizujícímu orgánu, zapsání termínu do ISKA tuto povinnost nahrazuje. Zkouška se pak musí konat do 3 měsíců od doručení přihlášky. Dále musíte dle zákona splnit podmínky vypsání a zveřejnění termínu zkoušky. Ještě před zkouškou pak musíte zkontrolovat doklady uchazeče (průkaz totožnosti + další doklady, jsou-li ve standardu vyžadovány), seznámit uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO, vysvětlit uchazeči, jak bude zkouška probíhat a dodržet celkovou dobu přípravy na zkoušku.

Výstup

  • přihláška

  • pozvánka

 

Odkazy

Pokyny k realizaci zkoušky uvedené v příslušném hodnoticím standardu: