Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Které úkony musíte vykonat poté, co obdržíte přihlášku ke zkoušce a předtím, než se setkáte s uchazečem?
  Poté, co jako AOs obdržíte přihlášku ke zkoušce, musíte uchazeči zaslat pozvánku ke zkoušce. Kopii pozvánky musíte zaslat autorizujícímu orgánu a termín, ve kterém se bude zkouška konat, zveřejnit. S uchazečem se pak domluvíte na výši a způsobu úhrady za zkoušku. Dále máte povinnost před zkouškou informovat uchazeče o tom, které doklady musí předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Do kolika dní od doručení přihlášky musí autorizovaná osoba zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce?
  Vyberte správnou odpověď.
  utt4r?IKx
  nV5_4W(ř^
  ŠpatněTento bod je špatně
  gvXS#zDBo
  ŠpatněTento bod je špatně
  Z4SlEQ.%X
  ŠpatněTento bod je špatně
  A6ýdcq:iě
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jaké dvě základní podmínky musí uchazeč splnit, aby se mohl účastnit zkoušky?
  Vyberte správnou odpověď.
  íJsKLC;Sl
  očym3snJk
  ŠpatněTento bod je špatně
  6*1hTeUa9
  ŠpatněTento bod je špatně
  Nhvp%:|í8
  ŠpatněTento bod je špatně
  $JA*GuG%I
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Uchazeč může být mladší 18 let pouze pokud:
  Vyberte správnou odpověď.
  pYcip:G#X
  00yHg%Qb$
  ŠpatněTento bod je špatně
  |w7^9@ém.
  ŠpatněTento bod je špatně
  wr18wHPE.
  ŠpatněTento bod je špatně
  Tx?zb8MSO
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Které doklady musí uchazeč před zkouškou předložit?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  MyA0OQ3n;
  HRévýhWp#
  ŠpatněTento bod je špatně
  4nf6žw:9*
  ŠpatněTento bod je špatně
  6K5|mýaCM
  ŠpatněTento bod je špatně
  S)%aštNžb
  ŠpatněTento bod je špatně