Krok VI. Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

Doba přípravy na zkoušku zahrnuje odhad součtu časů, které by uchazeč měl mít na přípravu pro všechny úkoly vyplývající z hodnoticího standardu.

Jde především o přípravu na ověřování, které probíhá ústně, zatímco praktická předvedení zpravidla probíhají ihned po zadání, stejně tak písemné testy a úlohy.

 

Tento celkový čas se stanovuje většinou v minutách – např. 20–30 minut, výjimečně při delších časech na přípravu v hodinách (např. 1–1,5 hodiny), a to jako rozmezí oscilující kolem optimální doby o cca 20–40 % nahoru i dolů.

Doba pro vykonání zkoušky zahrnuje celkovou čistou dobu zkoušení vyplývající z hodnoticího standardu.

Doba pro vykonání zkoušky vychází z kvalifikovaného odhadu časů potřebných k ověření jednotlivých kompetencí, resp. kritérií, se zohledněním pokynů k realizaci zkoušky (např. možnost ověřovat více kompetencí v rámci jedné komplexní úlohy nebo v rámci testu) a kvalifikovaně odhadnout dobu jejich ověřování.

Výsledná doba pro vykonání zkoušky se stanoví jako rozmezí oscilující kolem součtu těchto časů o cca 15–30 % a uvede se v hodinách.